Movieloci.com Blog

RSS
Přidali jsme do informačních bublin v mapě odkaz Seznam filmových míst (ukázka u Kuželova). Vede na stránku, kde jsou všechny záběry i s podrobnými informacemi náležící do daného místa. Nemusíte tak postupně proklikávat všechny filmy.

Přidali jsme do informačních bublin v mapě odkaz Seznam filmových míst (ukázka u Kuželova). Vede na stránku, kde jsou všechny záběry i s podrobnými informacemi náležící do daného místa. Nemusíte tak postupně proklikávat všechny filmy.